Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

Terreininrichting postzegelpark Vespucci

Voor het stadsdeel de Baarsjes, gemeente Amsterdam, verzorgden we de terreininrichting van het postzegelpark Vespucci. Dit werk bestond in hoofdzaak uit:

  • Grondwerken.
  • Rioleringswerken.
  • Bouwwerken en het aanbrengen keermuren van metselwerk.
  • Het aanbrengen van opsluitingen.
  • Het aanbrengen elementenverhardingen.
  • Het aanbrengen diverse groenvoorzieningen.
  • Het aanbrengen diverse inrichtingselementen.