Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

In Nederland hebben we helaas regelmatig te maken met verontreinigde grond, verontreinigd grondwater, vervuilde landbodem en verontreinigde waterbodem. Dit komt vaak omdat er op het betreffende terrein gewerkt is met schadelijke en giftige stoffen. De verontreinigde gebieden zijn schadelijk voor mens, dier, klimaat en milieu. Sanering is dan ook noodzakelijk.

Het saneren van de bodem behoort tot onze specialisme. Naast de uitvoering ervan bieden we bodemonderzoek en stellen we een saneringsplan op. In het proces om een stuk grond vrij van bodemverontreiniging te maken, bestaan diverse methoden en technieken. De te kiezen methode en manier van uitvoeren, hangen onder andere af van de locatie, de aard en de ernst van de vervuiling en van de functie van de bodem.

Opgeleide vakmensen

Bij het werken in verontreinigde grond is de aanwezigheid van een Deskundig Leidinggevende Persoon (DLP’er) of iemand in een nog zwaardere veiligheidsklasse (R-DLP’er) verplicht. Onze eigen vakmensen zijn hiervoor opgeleid.

Ook beschikken wij over mensen die opgeleid zijn voor MVK-er (Middelbaar Veiligheidskudige). Zij zijn opgeleid om de nodige veiligheid voor de werknemers te waarborgen en beschikken over alle kennis van de wet- en regelgeving omtrent bodemsaneringen en veiligheidsonderwerpen.

Ons personeel en materieel zijn specifiek voor saneringen gecertificeerd, gekeurd en uitgerust. Zo zijn we in het bezit van een professionele decontaminatieunit voor de grondsanering en asbestsanering. Ieder jaar krijgen de collega’s binnen deze unit de bodemsaneringskeuring A+B. Het onderzoek is bedoeld om mogelijke gezondheidsschade in een vroeg stadium te ontdekken. Ook wordt gekeken of de werknemer geschikt is voor de werkzaamheden.

Certificering

Germieco is in het bezit van het BRL 7000 certificaat. BRL staat voor Beoordelingsrichtlijn. Onder deze richtlijn vallen de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de (water)bodem.

Germieco mag dankzij dit certificaat onder andere werkzaamheden uitvoeren waarbij verontreinigde grond wordt uitgenomen en teruggeplaatst. Ook kunnen wij uitgenomen grond afvoeren naar een erkende verwerker. De Beoordelingsrichtlijn 7000 zorgt ervoor dat al deze werkzaamheden volgens de wettelijke eisen en op een veilige en gestructureerde manier worden uitgevoerd.

Comments are closed.