Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

CO2 Prestatieladder en Meerjarenplan Germieco

Op deze pagina vindt u alles over de CO2 Prestatieladder en het Meerjarenplan van Germieco.

Germieco is sinds 2013 in het bezit van de CO2 Prestatieladder niveau 3. In 2018 besloten we om twee treden hoger te stijgen op de ladder, en inmiddels hebben we niveau 5, het hoogste niveau, bereikt.

Als basisjaar hebben wij het jaar 2012 gebruikt. Rond 2012 was onze uitstoot van 988,8 ton CO2 of 70,13 ton per miljoen omzet. Het streven was in 2020 onze uitstoot met circa 10% reduceren ten opzichte van 2012. Dit doel is ruimschoots gehaald! Alle genomen maatregelen hebben hun vruchten afgeworpen. De totale CO2 uitstoot in 2023 ten opzichte van 2012 is met ruim 48% gedaald. In ons jaarplan 2024 vindt u meer over onze reductiedoelstellingen, maatregelen en initiatieven.

Klik hier voor het document: Jaarplan 2022 CO2
Klik hier voor het document: Jaarplan 2023 CO2
Klik hier voor het document: Jaarplan 2024 CO2

Naast het reduceren van CO2 in onze eigen organisatie willen wij ook bijdragen aan de reductie van CO2 in onze keten en in de sector waarin wij opereren. Op grond van de uitgevoerde analyses heeft Germieco gekozen voor een ketenanalyse van onderaannemers en inhuur van materieel.

Zie hier ons document inzake de :Ketenanalyse onderaannemers en inhuur 2020.
Zie hier ons document inzake de :Ketenanalyse onderaannemers en inhuur 2023.
Zie hier ons document inzake de :Ketenanalyse onderaannemers en inhuur 2024.

Zie hier ons document inzake de Scope 3 analyse 2021.
Zie hier ons document inzake de Scope 3 analyse 2022.
Zie hier ons document inzake de Scope 3 analyse 2023.

De CO2 footprint van 2023 is geïnventariseerd. In 2023 hadden we een totale emissie van 509 ton CO2, dit komt neer op 37,3 ton per miljoen omzet.

Klik hiernaast voor de Jaarbeoordeling CO2 2021
Klik hiernaast voor de Jaarbeoordeling CO2 2022
Klik hiernaast voor de Jaarbeoordeling CO2 2023

Voor de rapportage over het eerste halfjaar: Periodieke rapportage 2023,  Periodieke rapportage 2022, Periodieke rapportage 2021.

Projecten met gunningsvoordeel
Er is een project geweest binnen de organisatie waar CO-gerelateerd gunningsvoordeel is verkregen. Het project met CO2-gerelateerd gunningsvoordeel was de Harenmakersbuurt, welke is gesloten met de gemeente Zaanstad. Dit project is in de tweede helft van 2021 afgerond.  Zie hier ons document inzake de Projecten met gunningsvoordeel

Germieco is actief betrokken bij het initiatief van KAM-Adviseur Nederland B.V.

  • Gezamenlijk streven naar CO2 reducerende werkwijzen en duurzame methoden.
  • Deelnemers: KAM-adviseur Nederland B.V., Germieco en overige aannemers voornamelijk uit de grond-, weg- en waterbouwbranche.
  • Minimaal tweemaal per jaar (en vaker indien gewenst) worden bijeenkomsten georganiseerd door KAM-adviseur Nederland B.V. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met diverse bedrijven gesproken over CO2 reductie, omgang met projecten en CO2, mogelijkheden tot verduurzamen van het bedrijf en ketenpartners. Initiatieven, maatregelen en bevindingen worden gedeeld. Er wordt gekeken naar de kansen en bedreigingen binnen diverse werkwijzen. Kennisdeling is een zeer belangrijk aspect tijdens de bijeenkomsten.
  • Kosten en budget voor initiatief zijn € 500,00 en 20 uur per jaar.
  • Het initiatief zal mogelijk leiden tot samenwerking met bedrijven uit dezelfde branche, tot inzicht komen nieuwe innovatieve ideeën en informatie en kennis ontvangen door de inzet van verschillende sprekers.
  • Dit initiatief heeft betrekking op alle facetten omtrent milieu en reductie van CO2. Er zijn diverse maatregelen mogelijk.
  • Vanuit de norm Groenkeur BRL Groenvoorziening hebben wij een Meerjarenplan opgesteld met onze duurzaamheidsambities tot en met 2026.

Comments are closed.