Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

De vernieuwing in de Suhabuurt is opgedeeld in drie verschillende deelgebieden: Suha I, Suha II en Suha III. Suha I is voor een groot deel bebouwd. Voor de gemeente Amsterdam voerde Germieco werkzaamheden uit voor Suha 1.

De werkzaamheden die wij uitvoeren betroffen:
·         Het ontgraven, aanvullen, afwerken en vervoeren van grond.
·         Het opnemen van elementenverhardingen.
·         Het opnemen van kolken.
·         Het aanbrengen van steenfundering.
·         Het aanbrengen van elementenverhardingen.
·         Het aanbrengen van straatmeubilair.
·         Het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden.