Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

Realisatie MFSA te Purmerend

Ook hebben we de beplanting en bomen op het terrein verwijderd, verrichtten wij divers grondwerk en brachten we funderingen, elementenverhardingen en wegmeubilair aan.