Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

Projectplan Gors-Zuid

Opdrachtgever:
Gemeente Purmerend

Locatie:
Het uit te voeren werk is gelegen in de Bekkenbuurt, Rozenbuurt, Bladbuurt en Varenbuurt in de wijk Gors-Zuid te Purmerend.

Algemene omschrijving van de werkzaamheden:

 • het gereed maken van terreinen;
 • het verrichten van grondwerken;
 • het opnemen en aanbrengen van kolken;
 • het opnemen en maken van kolkaansluitingen;
 • het op hoogte brengen van rioolputten;
 • het opbreken van asfaltverhardingen;
 • het aanbrengen van funderingen van steenmengsel;
 • het opnemen en aanbrengen van elementenverhardingen;
 • het aanbrengen van halfverhardingen;
 • het verwijderen en aanbrengen wegbebakening;
 • het verwijderen en plaatsen straatmeubilair;
 • het opnemen en aanbrengen van beplantingen en bomen;
 • werk aan speelplaatsen;
 • het verrichten van bijkomende werkzaamheden.