Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

Planmatig onderhoud verhardingen Banne Buiksloot

In opdracht van de gemeente Amsterdam voerden wij onderhoudswerkzaamheden uit aan de openbare ruimte in Banne Noord. Ook coördineerden wij hier de kap van 71 bomen.

Wat is er gedaan?
De openbare ruimte in Banne Noord was toe aan een opknapbeurt. Zo was het asfalt op verschillende locaties gebarsten en lagen tegels en klinkers scheef.
Ook braken de wortels van een aantal bomen door de bestaande verhardingen heen. Dit bracht veiligheidsrisico’s met zich mee, en het verminderde het woongenot van de bewoners. Om deze situatie te verhelpen, vervingen wij in de periode van maandag 13 augustus 2018 tot 31 januari 2019 het straat- en asfaltwerk dat niet langer aan de eisen voldeed. Dit betekende dat wij alleen de locaties vernieuwden die onveilig, beschadigd of (ernstig) verzakt waren. Het ging hierbij om relatief kleine werkvakken, zoals parkeerplaatsen of een deel van een straat/fietspad.

Doordat wij relatief kleine delen van de verharding vervingen, was het niet nodig om gedurende onze werkzaamheden straten af te sluiten. De woningen bleven gedurende de werkzaamheden steeds bereikbaar.

Een ander onderdeel van onze werkzaamheden was de coördinatie van de kap van 71 bomen.

Planning/Fasering

  • Fase 1 (13 augustus – 2 september): In fase 1 (1A t/m 1C) vervingen wij de verhardingen rondom de drie scholen. Ook werden de te kappen bomen in de naaste omgeving van de scholen verwijderd. Omdat in de zomervakantie minder kinderen in de wijk aanwezig waren, werd besloten deze werkzaamheden in die periode uit te voeren.
  • Fase 2: In fase 2 werden de resterende bomen gekapt en vervingen wij het fietspad dat parallel aan de Noorderbreedte loopt. Omdat de verhardingen rond het fietspad en rond de bomen in slechte staat waren, kozen wij ervoor deze werkzaamheden vervroegd in onze werkwijze op te nemen.
  • Fase 3: In fase 3 (3A t/m 3B) vervingen wij de bestrating in het westelijke deel van de wijk.
  • Fase 4: In fase 4 (4A t/m 4B) vervingen wij de bestrating in het noordelijke deel van de wijk
  • Fase 5 In fase 5 (5A t/m 5B) vervingen wij de bestrating in het zuidelijke deel van de wijk
  • Fase 6: In fase 6 (6A t/m 6B werken wij in het oostelijke deel van de wijk. In dit deel voerde Waternet gelijktijdig werkzaamheden met ons uit.

Fasering Banne Buiksloot