Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

Park Rieteiland is het meest zuidelijke en kleinste eiland van IJburg nabij de Diemerzeedijk. Het ontwerp voor het parkje op de kop van het eiland voegt zich in het sfeerbeeld van het eiland met een miniatuur binnenduinlandschap waar glooiende grasheuvels, grassige paden en weidse zichten over het water de hoofdtoon voeren. In contrast met het ietwat aangeharkte karakter van IJburg wordt hier een natuurlijke groene oase ontwikkeld waar het gras mag bloeien en kinderen mogen ravotten buiten de gebaande paden. Om dit te realiseren, heeft Germieco onder meer duizenden m3 zand, grond, bomengrond, valzand en compost geleverd en verwerkt. Een nauwkeurig werk omdat er per gebied een bepaald type grond werd gewenst, al naar gelang het gebruik. Na het grondwerk zijn de sport- en speeltoestellen, de betonplaten en overige verhardingen, de duizenden heesters en tot slot de bomen aangebracht. Een park waar je geweest moet zijn om te ervaren dat door alle betrokken partijen een prestatie van ongekende aard tot stand is neergezet.