Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

21
mei

Reimerswaalbuurt

Vanuit de SOK hebben we ons gericht op het project Reimerswaalbuurt. Hier braken we straatwerk op voor kabels en leidingen en voor rioolwerk. Daarnaast verzorgden we de maaiveldinrichting van de Viveporterstraat. Dit is een zijstraat van de Saaftingestraat, die wij eerder al gemaakt hadden. Het project bestaat uit meerdere straatjes. De machines die wij hier gebruikten, zijn elektrisch of draaien op
Lees meer
21
mei

Harenmakersbuurt Zaandam

In november 2021 startten wij met de herinrichting van de Harenmakersbuurt in Zaandam. Deze bestond in hoofdzaak uit: Grondwerk ter voorbereiding op het plaatsen van groen. Het aanbrengen en renoveren van de riolering. Het opnemen van bestaande verhardingen en aanbrengen van nieuwe verhardingen. Het aanpassen dan wel vernieuwen van de openbare verlichting.
20
mei

Elementenonderhoud Zaanstad taludtrappen Krommenie

In opdracht van de Gemeente Zaanstad hebben we onlangs vier taludtrappen in Krommenie vernieuwd. De oude trappen van hout en schelpen zijn vervangen door trappen van betonelementen. Op ons contract voor het elementenonderhoud in Zaanstad, die wij als combinatie met Van der Veekens hebben, vernieuwen wij dus niet alleen de straten in Zaanstad; we pakken ook deze speciale klussen aan.
21
apr

Marius Bauerstraat SOK-project

Deze werkzaamheden zijn reeds afgerond; met een tevreden opdrachtgever als resultaat. En ook vanuit beheer hebben we complimenten gekregen over het eindresultaat. We zijn begonnen met het opbreken van de verharding en het verwijderen van de fundatie. Daarna heeft Waternet het riool vervangen en omgelegd. Wij hebben vervolgens voor Groenfra de boomverbetering aangebracht in het voetpad. Interessant om te vermelden
Lees meer
15
apr

Plaatsen vuilafscheider bij Buteressence

In opdracht van Buteressence B.V. uit Zaandam hebben wij een vuilvanger van beton mogen plaatsen. Deze 6,5 ton wegende vuilvanger voorkomt dat er fabrieksvetten in het rioolwater terecht komen.
21
feb

Amsterdamse Poort dakbestrating en plantenbakken

In opdracht van Structon Worksphere hebben wij de dakbestrating nabij de woningen op de Amsterdamse Poort volledig vernieuwd. Na het vernieuwen van de dakbedekking door Structon hebben wij isolatieplaten aangebracht waarop, door middel van verstelbare tegeldragers, de tegels zijn aangebracht. De plantenbakken zijn deels rechtstreeks op de isolatie geplaatst en deels op de tegels. Na het aanbrengen van de tegels
Lees meer
3
feb

Sloterweg 711-715 Amsterdam

Met de stort van ruim 3 meter zand werd het perceel Sloterweg 711-715 door ons klaargemaakt voor de bouw van vijf zelfbouwwoningen. Deze ontwikkeling was voor de gemeentelijk archeologen aanleiding om de blik te richten op de geschiedenis van het terrein. Deze gaat terug tot de zeventiende eeuw, toen hier herberg ‘De Rode Leeuw’ was gevestigd. Klik op onderstaande link
Lees meer
16
sep

Herinrichting speelplek Zambezilaan Purmerend

Nadat we de aanbesteding 'Herinrichting speelplekken Zambezilaan' op basis van beste plan en prijs hadden aangenomen, zijn we in de schoolvakantie volop aan de slag gegaan. Oude speeltoestellen, valondergronden en bestratingen zijn vervangen voor nieuw materiaal. Verder hebben we 500m2 bigslaps aangebracht en onderhouden. 2806 false false false
16
sep

Herinrichten Westzijde fase 3

In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft Germieco, na al eerder fase 1 en 2 gerealiseerd te hebben, ook de herinrichting van de Westzijde fase 3 verzorgd: het deel Klokbaai – Papenpad en Ruijterveer. Deze bestond uit onder meer: Het opbreken van bestratingen. De aanleg van een vuilwaterrioolstelsel. De aanleg van een persleiding. Het aanbrengen van bestrating van nieuwe gebakken
Lees meer
12
jun

Herinrichting Saaftingestraat, Amsterdam

Dit project komt voort uit de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Gemeente Amsterdam. De opdrachtgever is de gemeente Amsterdam, SD Nieuw West. Germieco heeft samen met Rutte een combinatie gevormd, genaamd: RUTGER. De komende vier jaar (t/m 2023) zal RUTGER werkzaamheden uitvoeren in Perceel 6. Zo hebben we de Saaftingestraat compleet heringericht, tussen de Ookmeerweg en de Osdorperban, inclusief gedeeltes van de
Lees meer