Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

MVI openbare ruimte Jeruzalem Fase 0

Dit project is gelegen in de wijk Frankendael in stadsdeel Oost van de Gemeente Amsterdam. Het werk is begonnen in 2011 en liep af in 2012. In hoofdlijnen bestond ons werk hier uit het opbreken van asfalt, bestrating, kantopsluitingen en fundering, het verwijderen van straatmeubilair, speeltoestellen, hekwerken en kolken, en het rooien van bomen en groen. Daarna verzorgden wij grondwerk, brachten we fundering, bestrating, kantopsluitingen, asfaltverharding, straatmeubilair, speeltoestellen en hekwerken aan, legden we een rubberen vloer en zorgden we voor nieuwe groenvoorzieningen.

Op de foto’s is onder andere de 6×6 Wide Spride te zien aan het werk op dit project.