Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

Deze werkzaamheden zijn reeds afgerond; met een tevreden opdrachtgever als resultaat. En ook vanuit beheer hebben we complimenten gekregen over het eindresultaat. We zijn begonnen met het opbreken van de verharding en het verwijderen van de fundatie. Daarna heeft Waternet het riool vervangen en omgelegd. Wij hebben vervolgens voor Groenfra de boomverbetering aangebracht in het voetpad.

Interessant om te vermelden is dat wij de herinrichting duurzaam hebben uitgevoerd; met een elektrische shovel, elektrische trilplaat en Wacker-stamper. Hiermee dragen wij ons steentje bij aan de CO2 Prestatieladder.