Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

Herinrichting Saaftingestraat, Amsterdam

Dit project komt voort uit de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met Gemeente Amsterdam. De opdrachtgever is de gemeente Amsterdam, SD Nieuw West.

Germieco heeft samen met Rutte een combinatie gevormd, genaamd: RUTGER. De komende vier jaar (t/m 2023) zal RUTGER werkzaamheden uitvoeren in Perceel 6. Zo hebben we de Saaftingestraat compleet heringericht, tussen de Ookmeerweg en de Osdorperban, inclusief gedeeltes van de Willemskerkestraat, Zonzeelstraat en Valkenisseweg. Het ging hierbij onder meer om:

  • Opbreekwerk
  • Rioolwerk (door derden)
  • Grondwerkzaamheden en wegfundering
  • Straatwerk voor onder andere de rijweg, parkeervakken en voetpaden
  • Openbare verlichting