Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

Herinrichting Johannes Vermeerstraat

Voor het Stadsdeel Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam verzorgden we de herinrichting van de Johannes Vermeerstraat. Het uit te voeren werk vond plaats tussen het J. Vermeerplein en de Honthorststraat en bestond in hoofdzaak uit drie onderdelen:

A. WEGENWERK

 • Het opnemen van wegmeubilair.
 • Het opnemen van asfalt.
 • Het opnemen van bestrating.
 • Het opnemen van kolken.
 • Grondwerkzaamheden.
 • Het aanbrengen van fundering.
 • Het plaatsen van kolken.
 • Het aanbrengen van bestrating.
 • Het aanbrengen van wegmeubilair.

B. RIOLERING

 • Het verwijderen van rioolleiding van beton Ø<400 mm.
 • Het aanbrengen van rioolleiding van PVC Ø300 mm.
 • Het leveren en aanbrengen rioollozing van PVC Ø125 mm.
 • Het opmetselen van putten.
 • Het aanbrengen van putten van geprefabriceerde betonelementen.
 • Het ontgraven, aanvullen, afwerken en vervoeren van grond.

C. WATERLEIDING

 • Het leggen van diverse kalibers distributieleidingen.
 • Het uitnemen van diverse kalibers distributieleidingen.
 • Het overzetten van perceelaansluitingen.