Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

De Universiteit van Amsterdam investeert de komende jaren flink in de herontwikkeling van het Roeterseiland, de verzameling gebouwen die samen de Roeterseilandcampus vormen. Germieco zorgde voor de herinrichting van de binnentuin. Dit gebeurde in twee fases; fase één werd uitgevoerd in 2012 en fase twee in 2013.

Naast de aanleg van nieuwe bestrating, beplanting, begroeiing en straatmeubilair, saneerden we ook de binnentuin. Met een kraan werd de grond over de gebouwen heen getild. Alles wat uit de binnentuin werd weggehaald, werd buiten in een depot geplaatst. Daarna werd dit, in overleg met de UvA en buurtbewoners, afgevoerd door een tiental vrachtwagens.

Tijdens de eerste fase werd in ongeveer vijf weken tijd de bodem gesaneerd, vervingen we preventief kabels en leidingen, brachten we een nieuwe grond- en leeflaag aan en realiseerden we een deel van de nieuwe bestrating en begroeiing.

Op onderstaande foto’s zijn onder andere werkzaamheden tijdens het saneren te zien: