Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

Het Hembrugterrein is een voormalige munitiefabriek waar vanaf eind van de 19e eeuw uiteenlopende defensiematerialen zijn geproduceerd en getest. Na een meervoudige onderhandse aanbesteding startte Germieco in opdracht van het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) in november 2013 met de renovatie van het buitengebied.

Het terrein is 42,5 hectare groot en er staan ruim 120 gebouwen waarvan er 50 monumentaal zijn. Dit project bestond uit divers grondwerk en groenwerk. Vanwege het verleden van dit terrein werden er ook saneringswerkzaamheden door ons uitgevoerd.

Hieronder zijn foto’s van het project te vinden: