Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

In november 2021 startten wij met de herinrichting van de Harenmakersbuurt in Zaandam. Deze bestond in hoofdzaak uit:

  • Grondwerk ter voorbereiding op het plaatsen van groen.
  • Het aanbrengen en renoveren van de riolering.
  • Het opnemen van bestaande verhardingen en aanbrengen van nieuwe verhardingen.
  • Het aanpassen dan wel vernieuwen van de openbare verlichting.