Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

Cypressehout Zaandam

Germieco heeft de watergang bij het Cypressehout te Zaandam onder handen genomen. De werkzaamheden bestonden onder meer uit het verwijderen van groenvoorzieningen, het ontgraven van watergangen, en het aanbrengen van duikers, straatwerk en beschoeiing.

Hieronder zijn foto’s van het project te vinden: