Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

In Assendelft werkt Germieco aan het bouwrijp maken van het braakliggende terrein op de de kruising Parkrijklaan/Noorderveenweg. De aankomende maanden worden hier in totaal 192 tijdelijke kant-en-klare (container)woningen gebouwd voor de groep die met spoed een woning nodig heeft, zoals alleenstaanden na een scheiding, starters, asielzoekers met een verblijfsvergunning en vluchtelingen uit Oekraïne.
Germieco heeft in een korte tijd al ca. 11.000 m3 zand aangebracht, en er is een verticale drainage geplaatst om de zetting te versnellen.

Burgemeester Jan Hamming: ‘De woningnood in Zaanstad is hoog en dat blijft de komende jaren zo. Daarom zijn we volop aan het bouwen in Zaanstad. Maar bouwen kost tijd en dus blijft het voorlopig lastig om snel aan een woning te komen. Vooral voor de groep die met spoed een woning nodig heeft. Zoals alleenstaanden na een scheiding, jongeren en asielzoekers met een verblijfsvergunning. En vluchtelingen uit Oekraïne. Wij denken dat we met deze woningen op deze plek meerdere groepen tegelijk op kortere termijn kunnen helpen.’

Tijdelijke woningen voor vluchtelingen uit Oekraïne en spoedzoekers uit Zaanstad

De eerste 100 tijdelijke woningen zijn in eerste instantie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zij kunnen daar ongeveer 2 à 3 jaar wonen. Daarna kunnen we de units gebruiken voor spoedzoekers en starters. Daarnaast is op het terrein ruimte om nog eens 92 tijdelijke woningen te plaatsen. We zijn in gesprek met Zaanse woningcorporaties om deze woningen beschikbaar te stellen voor spoedzoekers en starters in Zaanstad.

Bewoners tijdelijke woningen in eerste helft 2023 verwacht

Om de tijdelijke woningen te kunnen plaatsen, moet nog een aantal dingen gebeuren. Zoals het aanvragen van vergunningen en het geschikt maken van het terrein. Op zijn vroegst komen de tijdelijke woningen in december aan op de Noorderveenweg. Daarna moeten de woningen op de plek bewoonbaar gemaakt worden. Ook moeten we de buitenruimte inrichten. Omwonenden hebben een uitnodiging gekregen om over deze inrichting mee te denken. De verwachting is dat rond het tweede kwartaal van 2023 de eerste bewoners er kunnen gaan wonen