Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

27
okt

Herinrichting Krommenieërpad, gemeente Zaanstad

Het werk bestond in hoofdzaak uit: Het verwijderen van verhardingen. Het verwijderen van kantopsluitingen. Het verwijderen van bomen. Het verwijderen van begroeiing. Het verrichten van grondwerk. Het aanbrengen van kolken inclusief pvc-leidingen. Het aanbrengen van wegfundering. Het aanbrengen van kantopsluitingen. 970 none none true true true Close Next Previous The requested content cannot be loaded. Please try again later.
31
jan

Herinrichting Johannes Vermeerstraat

Voor het Stadsdeel Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam verzorgden we de herinrichting van de Johannes Vermeerstraat. Het uit te voeren werk vond plaats tussen het J. Vermeerplein en de Honthorststraat en bestond in hoofdzaak uit drie onderdelen: A. WEGENWERK Het opnemen van wegmeubilair. Het opnemen van asfalt. Het opnemen van bestrating. Het opnemen van kolken. Grondwerkzaamheden. Het aanbrengen van fundering.
Lees meer
31
jan

Terreininrichting postzegelpark Vespucci

Voor het stadsdeel de Baarsjes, gemeente Amsterdam, verzorgden we de terreininrichting van het postzegelpark Vespucci. Dit werk bestond in hoofdzaak uit: Grondwerken. Rioleringswerken. Bouwwerken en het aanbrengen keermuren van metselwerk. Het aanbrengen van opsluitingen. Het aanbrengen elementenverhardingen. Het aanbrengen diverse groenvoorzieningen. Het aanbrengen diverse inrichtingselementen. 1004 none none true true true Close Next Previous The requested content cannot be loaded.
Lees meer
31
jan

Profielwijziging Spiegelgracht

Werk: Profielwijziging van de even zijde van de Spiegelgracht Opdrachtgever: Stadsdeel Centrum, gemeente Amsterdam Locatie: Het werk is gelegen aan de even zijde van de Spiegelgracht tussen de Lijnbaansgracht en de Prinsengracht in het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam. Algemene beschrijving: Het werk bestaat in hoofdzaak uit: opnemen van bestratingswerken; slopen van wegfunderingen; uitvoeren van grondwerken; leveren en aanbrengen
Lees meer
31
jan

Herinrichting Theophile de Bockstraat

Werk: Herinrichting Theophile de Bockstraat - Maaiveld inrichting Brede School Opdrachtgever: Stadsdeel Oud-Zuid Locatie: Het werk is gelegen rond de nieuwbouw van de Brede School aan de Theophile de Bockstraat in het stadsdeel Oud-Zuid van de gemeente Amsterdam. Algemene beschrijving: Het werk bestaat in hoofdzaak uit: voorbereidende- en opruimwerkzaamheden; grondwerk; Werkzaamheden aan kabels en leidingen; Aanbrengen verhardingen; Bouwkundige werkzaamheden; Algemene
Lees meer
31
jan

Revitalisering Van IJsendijkstraat

Opdrachtgever: Gemeente Purmerend Locatie: Het uit te voeren werk is gelegen aan de Van IJsendijkstraat op industrieterrein De Koog in de gemeente Purmerend. Algemene omschrijving van de werkzaamheden: het opbreken van asfaltverhardingen; het opnemen van elementenverhardingen; het uitvoeren van grondwerken; het uitvoeren van rioleringswerken; het op hoogte brengen van putten; het aanbrengen van funderingen; het aanbrengen van elementenverhardingen; het uitvoeren
Lees meer
31
jan

Projectplan Gors-Zuid

Opdrachtgever: Gemeente Purmerend Locatie: Het uit te voeren werk is gelegen in de Bekkenbuurt, Rozenbuurt, Bladbuurt en Varenbuurt in de wijk Gors-Zuid te Purmerend. Algemene omschrijving van de werkzaamheden: het gereed maken van terreinen; het verrichten van grondwerken; het opnemen en aanbrengen van kolken; het opnemen en maken van kolkaansluitingen; het op hoogte brengen van rioolputten; het opbreken van asfaltverhardingen;
Lees meer
31
jan

Herinrichting Violen- en B. Nieuwentijtstraat

Opdrachtgever: Gemeente Purmerend Locatie: Het uit te voeren werk is gelegen in de Violen- en Bernard Nieuwentijstraat in de wijk Zuidpolder in de gemeente Purmerend. Algemene beschrijving van de werkzaamheden: het gereed maken van terreinen; het verrichten van grondwerken; het verrichten van groenwerken; het opnemen van elementenverhardingen; het uitvoeren van rioleringswerken; het aanbrengen van funderingen; het aanbrengen van elementenverhardingen; het
Lees meer
31
jan

Herinrichting Mercatorplein

Voor stadsdeel De Baarsjes richtten wij ons op de herinrichting van het Mercatorplein. Wij pakten hier de volgende werkzaamheden op: Het opbreken van elementenverhardingen. Het frezen en opbreken van asfaltverhardingen. Het uitvoeren van grondwerk. Het aanbrengen van funderingen. Het aanbrengen van dakbedekkingen. Het aanbrengen van kantopsluitingen. Het aanbrengen van kolken. Het verwijderen en aanbrengen van lijafwatering. Het aanbrengen van elementen
Lees meer
31
jan

Herinrichting Rembrandtplein

Klik op deze link voor beelden AT5 van de opening van het Rembrandtplein Opdrachtgever: Dura Vermeer Locatie: Rembrandtplein, Gemeente Amsterdam Omschrijving werkzaamheden: In opdracht van hoofdaannemer Dura Vermeer voerde Germieco BV een groot gedeelte van de herinrichting van het Rembrandtplein uit. Onze werkzaamheden bestonden uit: uitvoeren van grondverbeteringen; uitvoeren van grondwerken; aanbrengen van kantopsluitingen; aanbrengen van natuursteenbestratingen; aanbrengen van graszoden;
Lees meer