Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

Aan de Koelmalaan in Alkmaar is de bouw in volle gang van een van de grootste houten woongebouwen van Nederland.
Germieco heeft het terrein bouwrijp gemaakt, waarna de bouw van de zeer duurzame houten wooncomplexen kon starten. Onlangs is Germieco in opdracht van Woonwaard Noord-Kennemerland begonnen met het woonrijp maken. Dat behelst de riolering, het straatwerk (rijwegen, parkeervakken en voetpaden) en de aanleg van het groen.
Een prachtig project waar we trots op zijn!