Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

Geïnspireerd op de vroegere eilandenstructuur, de vaarcultuur en de dorpse afwisseling van Langedijk, wordt het nieuwbouwproject Westerdel, De Eilanden en Langedijk in Heerhugowaard ingericht. Germieco gaat hier in opdracht van gemeente Dijk en Waard, vanaf maart tot en met 2025 gefaseerd werken aan de maaiveldinrichting. We werken aan het woonrijp maken van het gebied, we brengen alle verhardingen aan, de openbare verlichting en verrichten kleinschalig rioleringswerk.