Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

Onderweg naar een klimaatbestendige gemeente in Heemskerk

Heemskerk heeft concrete stappen ondernomen om zich voor te bereiden op de uitdagingen van een veranderend klimaat. Het Watertuinen-project is hierbij van essentieel belang. De voornaamste doelstelling is om wateroverlast in het agrarische gebied te voorkomen en te beheersen.

Met trots kijken we terug op onze betrokkenheid en samenwerking met de gemeente Heemskerk. We hebben met veel enthousiasme bijgedragen aan de realisatie van deze waterberging, dat een belangrijke rol zal spelen bij het afvoeren van regenwater uit het Heemskerkerduin tijdens zware regenval.

De Watertuinen zijn niet alleen aangelegd voor waterbeheer, maar zijn tevens omgetoverd tot een prachtig natuurgebied waar mensen kunnen wandelen en van de natuur kunnen genieten. Bovendien zal de diversiteit van planten en struiken in november worden versterkt door de aanplant van inheemse soorten.

Eind 2023 starten we met 2e fase van het project en zal overkant van de Binnenduinrandweg de huidige waterberging worden vergroot. Aansluitend zaaien we beide waterbergingen in met bloemrijk grasmengsel en planten we de bomen en struiken waarna het gebied is omgetoverd tot een prachtig natuurgebied waar mensen kunnen wandelen en van de natuur kunnen genieten en wat zeker bijdraagt aan een klimaatbestendige gemeente Heemskerk.