Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

Herinrichting WCW-terrein fase 3, Amsterdam

Het WCW-terrein, ingesloten tussen de MacGillavrylaan, de Oosterringdijk en het Science Park in Amsterdam is geherstructureerd in opdracht van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Germieco heeft diverse activiteiten voor dit project verricht. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het gereedmaken van het werkterrein, het verwijderen van riolering en diverse kabels en leidingen, het maken van twee fietsersbruggen van in het werk gestort beton, het aanbrengen van nieuwe bestrating en het aanbrengen van beplanting en bomen.

Door de diversiteit van de werkzaamheden was dit echt een Germieco-project!