Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

Herinrichting Pieter Ghijsenlaan, Zaandam

Tijdens het project, dat gefaseerd werd uitgevoerd, werden diverse disciplines ingezet. We hebben onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
– Het verwijderen en aanbrengen van asfaltverhardingen en elementenverhardingen.
– Het ontgraven, afvoeren, verwerken en leveren van grond.
– Het verwijderen en aanbrengen van beplanting en gazons.
– Het (ver)plaatsen van lichtmasten inclusief kabelwerkzaamheden.
– Nazorg van groenwerkzaamheden.