Germieco:
Specialist in grond-
weg-, en waterbouw

Samen maken we het werk

Beschoeiing Tafelbergweg, Amsterdam-Zuidoost

In de afgelopen jaren hebben we veel beschoeiing gemaakt. Een mooi voorbeeld hiervan is het aanbrengen van ongeveer 1,3 kilometer beschoeiing langs de Tafelbergweg in Amsterdam Zuidoost. De werkzaamheden bestonden onder meer uit grond ontgraven uit de watergang, het verwijderen van beschoeiing, het aanbrengen van nieuwe beschoeiing en het uitvoeren van diverse bijkomende werkzaamheden.

Beschoeiing Tafelbergweg

Beschoeiing Tafelbergweg